Home

Tot nu toe is het meedenken van patiënten nog ondergewaardeerd in de infectiepreventie. De smartphone app ‘Participatient’ is ontwikkeld met patiënten en professionals. De app betrekt patiënten in de besluitvorming over de verschillende aspecten van de ziekenhuisopname.

Voor wie

De app is voor patiënten. Tijdens de studiefase wordt de app beschikbaar gesteld voor patiënten op verpleegafdelingen in verschillende Nederlandse ziekenhuizen.

Verwachting

We verwachten dat de introductie en het gebruik van de app het bewustzijn vergroot onder verpleegkundigen en artsen. Dit zal effect hebben op de hele afdeling en nuttig zijn voor alle patiënten.

Kortom

Participatient is een project om ziekenhuis opname beter te maken en het aantal infecties in het ziekenhuizen te verminderen door middel van een app met gerichte vragen, een aangepast antwoord en achtergrondinformatie. Gewapend met het juiste gereedschap kan de rol van de patiënt veranderen van ondergaan van- naar actief deelnemen in- het zorgproces.

De app

In co-creatie met patiënten en professionals is in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een app ontwikkeld voor patiënten. Deze app helpt om zelf mee te kunnen werken aan een prettige en veilige opname. De app is bedoeld voor all patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

 

Vooralsnog is deze app alleen in studieverband te gebruiken. Indien u opgenomen bent in een deelnemend ziekenhuis kunt u de toegangscode krijgen via de verpleegkundigen.
Download de app voor Android hier of voor iOS hier.

“De app” verder lezen

Katheter Check

Katheter Check

De Participatient Katheter Check is een makkelijke manier om na te gaan waarom u een urinekatheter heeft.

CAD
Urinekatheter (CAD)

Er zijn verschillende redenen waarom een urinekatheter nodig kan zijn. Het gebruik van een urinekatheter geeft echter een verhoogd risico op een urineweginfectie, zoals een blaasontsteking. De terechte en onterechte indicaties vindt u hieronder.

“Katheter Check” verder lezen

Participatient Patiënten Panel

Samen met patiënten willen we de zorg verbeteren. Als u wilt meedenken over hoe we de app kunnen verbeteren, hoe we kunnen zorgen voor minder infecties, of hoe we het ziekenhuisverblijf aangenamer kunnen maken, kunt u zich aanmelden voor het patiënten-panel.

Elke update ronde vragen we om commentaar van opgenomen patiënten en ons panel van ervaringsexperts.

“Participatient Patiënten Panel” verder lezen