Katheter Check

Katheter Check

De Participatient Katheter Check is een makkelijke manier om na te gaan waarom u een urinekatheter heeft.

CAD
Urinekatheter (CAD)

Er zijn verschillende redenen waarom een urinekatheter nodig kan zijn. Het gebruik van een urinekatheter geeft echter een verhoogd risico op een urineweginfectie, zoals een blaasontsteking. De terechte en onterechte indicaties vindt u hieronder.

Het is belangrijk dagelijks te checken of de urinekatheter nog nodig is. De verpleegkundigen en artsen zijn hier alert op maar u kunt hier zelf ook een actieve rol in spelen door ervoor te zorgen dat de urinekatheter op tijd verwijderd wordt. Als de urinekatheter eerder verwijderd wordt, dan loopt u minder risico op blaasontsteking.

Check met behulp van deze vragenlijst in de app of op deze site of uw urinekatheter nog nodig is. Indien u hieraan twijfelt, bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

 

De verpleegkundigen en artsen zijn alert op het tijdig verwijderen van de urinekatheter.

Door de Katheter Check kunt u een actieve rol spelen in het op tijd verwijderen van de urinekatheter.

Indicaties voor een urinekatheter

Er zijn verschillende redenen waarom een urinekatheter nodig kan zijn, dit noemen we de terechte indicaties. Het is belangrijk dagelijks te checken of de urinekatheter (nog) nodig is, bijvoorbeeld een onterechte indicatie. Niet alle indicaties zijn te vatten in de lijst, bespreek daarom de indicaties met uw verpleegkundige of arts.

Terechte indicatie

check goed
check goed
 • Rondom een operatie
  Rondom een operatie kan een urinekatheter gebruikt worden om te meten hoeveel urine u aanmaakt en eventuele overrekking van de blaas bij grote urineproductie (tijdens de operatie) te voorkomen. Na een operatie heeft u de urinekatheter normaal gesproken 2 dagen nodig.
 • Monitoren urineproductie en niet op verzoek urineren
  Om te meten hoeveel u plast kan een goede reden zijn voor een urinekatheter, maar alleen als u niet op verzoek regelmatig kunt plassen.
 • Incontinentie en een wond 
  Bij incontinentie voor urine is het gebruik van incontinentiemateriaal de eerste keuze. Als u incontinent bent en een open wond heeft bij de anus of stuitje is een urinekatheter noodzakelijk.
 • Leegplassen (retentie)
  Een urinekatheter kan worden gebruikt om te meten hoeveel urine u aanmaakt en om eventuele overrekking van de blaas bij grote urineproductie (tijdens de operatie) te voorkomen. Een urinekatheter kan ook zijn ingebracht bij vermoeden op obstructie.
 • Verslapping van de blaas (neurogene blaas)
  Een urinekatheter worden gebruikt om eventuele overrekking van de blaas te voorkomen bij (tijdelijke) zenuwaandoeningen of verdoving.

Het kan zijn dat uw situatie verandert. Wij raden u daarom aan de indicatie dagelijks te checken.

Onterechte Indicatie

check niet goed
check niet goed

Let op, een urinekatheter geeft een verhoogd risico op infectie! U heeft nu mogelijk een urinekatheter omdat:

 • Rondom een operatie
  Rondom een operatie kan een urinekatheter gebruikt worden om te meten hoeveel urine u aanmaakt en eventuele overrekking van de blaas bij grote urineproductie (tijdens de operatie) te voorkomen. Na een operatie heeft u de urinekatheter normaal gesproken 2 dagen nodig, daarna niet meer.
 • Monitoren urineproductie en wel op verzoek urineren
  Om te meten hoeveel u plast kan een goede reden zijn voor een urinekatheter, maar alleen als u niet op verzoek regelmatig kunt plassen.
 • Incontinentie zonder perianale/sacrale open wond
  Bij incontinentie voor urine is het gebruik van incontinentiemateriaal de eerste keuze. Als u incontinent bent en een open wond heeft bij de anus of stuitje is een urinekatheter noodzakelijk.
 • Decubitus preventie
  Het voorkomen van doorligplekken (decubitus) is geen reden voor een urinekatheter.
 • Leegplassen (residu)
  Meting van volledig leegplassen van de blaas (residubepaling) hoort niet met blaaskatheterisatie te worden gedaan blijkt uit onderzoek. [Roupret M, et al. Use in dialy urological practice of an ultrasound device for measuring bladder volume. Presse Med 2003; 17(32 (17)):776-780.]
 • Mogelijk andere indicatie
  Mogelijk zijn er andere indicaties die niet in deze vragenlijst zijn opgenomen. Indien u twijfelt of de urinekatheter er al uit mag, overleg dan met uw arts en/of verpleegkundige.

Weet u niet waarom u nog een blaaskatheter heeft? Vraag dan uw arts of verpleegkundige naar de reden, en wanneer de verwachting is dat de blaaskatheter verwijderd kan worden.

 

Verklarende woordenlijst

Urineproductie (App vraag 3)
De hoeveelheid vocht die u uitplast wordt de urineproductie genoemd. Dit is in sommige gevallen belangrijk om goed te meten, bijvoorbeeld als u een ernstig ziek bent.
Bij hartfalen en ontwateren is het beste voor patiënten die dat kunnen om zelf de urine te sparen, en waarschijnlijk is een dagelijks gewicht al voldoende voor het aanpassen van beleid.

Incontinentie (App vraag 5)
Incontinentie wil zeggen dat u uw plas niet goed kunt ophouden. Bij elke vorm van urineverlies dat niet op de normale manier in het toilet terecht komt, is er sprake van incontinentie.

Open wond (App vraag 5B)
Open wonden zijn plekken waar de huid niet gesloten is. Dit is een plek die gemakkelijk kan gaan ontsteken als er bacteriën in komen. Voor goede genezing is het belangrijk om de wond droog te houden.

Overloopincontinentie (App vraag 6)
Bij overloopincontinentie is de blaas voortdurend overvol, hierdoor verliest u overdag ongewild (vaak druppelsgewijs) urine met onregelmatige tussenpozen of/en ’s nachts. De blaas wordt dan niet volledig geleegd.