Voorwaarden en toestemming

Onderzoeksinformatie en voorwaarden

Door de Participatient smartphone app te gebruiken gaat u akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

  1. Participatient is een kwaliteitsverbeteringsproject van het LUMC waarmee medische protocollen beschikbaar komen voor de patiënt, hiermee kunt u een inschatting maken van uw eigen medische situatie. Dit heeft uitsluitend een informatief karakter en vervangt nooit het oordeel van een verpleegkundige of arts.

  2. Het gebruik van de Participatient app wordt getest en er worden gegevens verzameld voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden uw geslacht, leeftijdscategorie en opname afdeling geregistreerd. Met deze gegevens bent u niet als persoon te identificeren, wel is te analyseren door welke groep gebruikers de app gebruikt wordt en waar aanpassingen nodig zijn.

  3. Participatient doet er alles aan om het gebruik van Participatient veilig te houden. Met de ICT-experts van het LUMC organiseren we het veilig en gecodeerd versturen en opslaan van gegevens. Participatient houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u ingevoerde informatie wordt niet aan andere organisaties verstrekt.

  4. De app vervangt geenszins de reguliere behandeling. In geval van twijfel gaat het advies van uw arts of verpleegkundige boven het advies dat de app.

  5. Alle rechten met betrekking tot de app berusten bij het Participatient Team, onderdeel van het LUMC. Elk ander gebruik van de inhoud van deze app, zoals kopiëren, reproduceren, publiceren of distribueren is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van het Participatient Team.

  6. Het Participatient Team behoudt zich het recht voor om de functionaliteit, inhoud en voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wel zal Participatient relevante wijzigingen zoveel mogelijk doorgeven aan de verpleegkundigen en artsen.

Heeft u vragen of opmerkingen bespreek dit dan met uw zaalarts of verpleegkundige, of neem contact op via info@participatient.nl.

Met vriendelijke groet,
Het Participatient Team