Participatient

Patiënt participatie, engagement, meedoen, het wordt steeds gebruikelijker in de zorg. Daarnaast is in tijden van Corona eHealth een oplossing voor zorg op afstand, de beperkte tijd en geeft het gecombineerd met ‘ouderwetse zorg’ meer veiligheid. Ook tijdens ziekenhuisopname of bij infectieziekten is participatie en eHealth steeds normaler.

Participatient is in 2016 begonnen als concept, na het winnen van Dutch Hacking Health. Met hulp van de werkgroep eHealth en het NFU Citrien fonds is in 2017 de app ontwikkeld met patiënten en professionals en kleinschalig getest in het Leiden universitair medisch centrum (LUMC).

Van maart 2018 t/m maart 2020 hebben we met ZonMw in 4 ziekenhuizen op 13 verpleegafdelingen onderzocht of de app werkt. Het ZonMw project in het LUMC, Amsterdam UMC, Spaarne Gasthuis en HaaglandenMC heeft inzicht gegeven in de uitdagingen en sterke kanten van het gebruik van de app.

Urinekathetergebruik bij ziekenhuispatiënten kan leiden tot urineweginfecties doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Onterechte katheterplaatsing en te lang gebruik geven een verhoogd en vermijdbaar risico op infecties. Deze kathetergerelateerde urineweginfecties zijn de grootste oorzaak van zorggerelateerde infecties. Ze leiden tot meer ziektelast, meer antibioticagebruik en langer ziekenhuisverblijf.

Smarthone app ‘Participatient’

Met patiënten en professionals heeft het LUMC de smartphone app ‘Participatient’ ontwikkeld. ‘Participatient’ is een project om ziekenhuisopname beter te maken en het aantal infecties in het ziekenhuizen te verminderen door een app met gerichte vragen, een aangepast antwoord en achtergrondinformatie. De introductie en het gebruik van de app heeft als doel het vergroten van het bewustzijn over (onterecht) urinekatheter gebruik onder verpleegkundigen en artsen.

Patiëntenparticipatie

Tot nu toe is het meedenken van patiënten nog ondergewaardeerd in de infectiepreventie. Deze app betrekt patiënten in de besluitvorming over het urinekatheter gebruik met als doel kathetergebruik en urineweginfecties te verminderen. Gewapend met het juiste gereedschap kan de rol van de patiënt veranderen van ondergaan van – naar actief deelnemen in – het zorgproces. De Participatient Katheter Check is een gemakkelijke manier voor een ziekenhuispatiënt om na te gaan waarom hij een urinekatheter heeft.

Samenwerking

De samenwerking met verschillende disciplines, ziekenhuizen, universiteiten en overheidsorganisaties heeft tot creatieve ideeën geleid en dit project mogelijk gemaakt. De LUMC infectiepreventie, het NeLL (Nationaal eHealth Living Lab) en het NFU Citrien fonds verkennen met verschillende partners de vervolgmogelijkheden.

De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd in medisch wetenschappelijke tijdschriften om professionals te laten meedenken over de uitdagingen en kansen van eHealth en patiënt participatie.

Zie ook de ZonMw website over ons project ‘Reducing the risk of catheter-associated urinary tract infections via a smartphone application for patients – Participatientzonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/e-health-en-gezondheidsbescherming/