Participatient

Patiënt participatie, engagement, meedoen, het wordt steeds gebruikelijker in de zorg. Daarnaast is in tijden van Corona eHealth een oplossing voor zorg op afstand, de beperkte tijd en geeft het gecombineerd met ‘ouderwetse zorg’ meer veiligheid. Ook tijdens ziekenhuisopname of bij infectieziekten is participatie en eHealth steeds normaler.

Participatient is in 2016 begonnen als concept, na het winnen van Dutch Hacking Health. Met hulp van de werkgroep eHealth en het NFU Citrien fonds is in 2017 de app ontwikkeld met patiënten en professionals en kleinschalig getest in het Leiden universitair medisch centrum (LUMC).

Van maart 2018 t/m maart 2020 hebben we met ZonMw in 4 ziekenhuizen op 13 verpleegafdelingen onderzocht of de app werkt. Het ZonMw project in het LUMC, Amsterdam UMC, Spaarne Gasthuis en HaaglandenMC heeft inzicht gegeven in de uitdagingen en sterke kanten van het gebruik van de app.

Urinekathetergebruik bij ziekenhuispatiënten kan leiden tot urineweginfecties doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Onterechte katheterplaatsing en te lang gebruik geven een verhoogd en vermijdbaar risico op infecties. Deze kathetergerelateerde urineweginfecties zijn de grootste oorzaak van zorggerelateerde infecties. Ze leiden tot meer ziektelast, meer antibioticagebruik en langer ziekenhuisverblijf.

Smarthone app ‘Participatient’

Met patiënten en professionals heeft het LUMC de smartphone app ‘Participatient’ ontwikkeld. ‘Participatient’ is een project om ziekenhuisopname beter te maken en het aantal infecties in het ziekenhuizen te verminderen door een app met gerichte vragen, een aangepast antwoord en achtergrondinformatie. De introductie en het gebruik van de app heeft als doel het vergroten van het bewustzijn over (onterecht) urinekatheter gebruik onder verpleegkundigen en artsen.

Patiëntenparticipatie

Tot nu toe is het meedenken van patiënten nog ondergewaardeerd in de infectiepreventie. Deze app betrekt patiënten in de besluitvorming over het urinekatheter gebruik met als doel kathetergebruik en urineweginfecties te verminderen. Gewapend met het juiste gereedschap kan de rol van de patiënt veranderen van ondergaan van – naar actief deelnemen in – het zorgproces. De Participatient Katheter Check is een gemakkelijke manier voor een ziekenhuispatiënt om na te gaan waarom hij een urinekatheter heeft.

Samenwerking

De samenwerking met verschillende disciplines, ziekenhuizen, universiteiten en overheidsorganisaties heeft tot creatieve ideeën geleid en dit project mogelijk gemaakt. De LUMC infectiepreventie, het NeLL (Nationaal eHealth Living Lab) en het NFU Citrien fonds verkennen met verschillende partners de vervolgmogelijkheden.

De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd in medisch wetenschappelijke tijdschriften om professionals te laten meedenken over de uitdagingen en kansen van eHealth en patiënt participatie.

Zie ook de ZonMw website over ons project ‘Reducing the risk of catheter-associated urinary tract infections via a smartphone application for patients – Participatientzonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/e-health-en-gezondheidsbescherming/

Kick off Participatient

Start van de app voor patiënten in het ziekenhuis

De app Participatient is sinds 9 januari beschikbaar voor alle patiënten op de LUMC verpleegafdelingen TRAX, VCH 2, VPL 1, VIG2 en KOHG. Met de app kunnen patiënten praktische informatie over hun opname en behandeling raadplegen. Ook kunnen ze via de app checklists doorlopen voor een prettigere en veiligere opname.

Kick off LUMC afdeling VCH2

Het team achter Participatient wil met de app het onterechte gebruik van katheters in ziekenhuizen terugbrengen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat maar 60% van de geplaatste katheters terecht is. Via de app krijgen patiënten in het LUMC persoonlijk advies over waarom ze een katheter hebben en of dit juist is.

Momenteel zijn katheter gerelateerde urineweginfecties een grote oorzaak van ziekenhuisinfecties. Urinekathetergebruik kan urineweginfecties (UWI) veroorzaken, omdat bacteriën via de katheter in de blaas terecht kunnen komen en zelfs voor sepsis (bloedvergiftiging) kunnen zorgen. Dit kan leiden tot meer ziektelast, extra antibioticagebruik en langer ziekenhuisverblijf.

Kick off LUMC afdeling KOHG

Dialoog aangaan
Volgens arts-onderzoeker Robbert Bentvelsen is het meedenken van patiënten tot nu toe nog ondergewaardeerd in de infectiepreventie. De verwachting is dat verpleegkundigen en artsen door de app te gebruiken sneller in gesprek zullen gaan met de patiënt. “Met de app betrekken we patiënten bij het besluit of een urinekatheter nodig is of niet”, vertelt Bentvelsen. “Door het verschaffen van duidelijke informatie kunnen zij ook de juiste vragen stellen aan verpleging en zaalarts. Hierdoor kan veel sneller aangekaart worden als een katheter onterecht geplaatst is.”      

Kick off Participatient Team: dr Karin Ellen Veldkamp, Robbert Bentvelsen, Rianne Beckerman en Amber Götz

Participatient is ook gelanceerd in het Amsterdam UMC, en binnenkort ook in het HMC en het Spaarne Gasthuis.

Wilt u de app gebruiken? Participatient is beschikbaar in de appstore van iPhone en Android voor patiënten op deelnemende verpleegafdelingen. Meer informatie vindt u op participatient.nl/app.

Vacature student assistent

We vragen

  • Beschikbaarheid van 3 tot 5 werkdagen per week, om de week, in januari t/m juli 2019
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Nauwkeurig en vertrouwelijk omgaan met patiënten en data
  • Bij voorkeur in bezit van een OV studenten weekkaart

Werkzaamheden

  • Het verzamelen van klinische data aan bed en uit het EPD. Eens in de 2 weken scoren we 60-100 patiënten per ziekenhuis in de 4 deelnemende ziekenhuizen.

We bieden

  • Ervaring met patiënten, inzicht in het zorgproces en het bijdragen aan medisch wetenschappelijk onderzoek.
  • Directe communicatie en samenwerking binnen een overzichtelijk team.
  • Tijdens het onderzoek voldoende mogelijkheden om te overleggen over ziekenhuiszorg, infecties, preventie en kwaliteit van zorg.

 

Kortom per januari zijn we op zoek naar een enthousiaste student voor 20-30 uur in de week gedurende 6 maanden, om metingen aan bed te doen en EPD dataverzameling in het kader van het PECCA project. We bieden een eerlijke vergoeding per uur, conform de CAO voor student-assistenten.

 

PECCA project (Patient Engagement Counter CAUTI with an App)

We hebben de Participatient smartphone app ontwikkeld en willen meten wat het effect is in het terugdringen van infecties en de tevredenheid met zorg. Het project is gestart in 2016 met een development en proof-of-concept fase, en sinds maart 2018 in de implementatie fase. Vanaf mei 2018 t/m juli 2019 verrichten we puntprevalentie metingen naar urineweginfecties, urinekatheters, maar ook wordt gekeken naar de patiënttevredenheid, vertrouwen en communicatie.

We doen dit op deelnemende afdelingen om de week, in het LUMC, het AMC Amsterdam, in Den Haag en Haarlem. Hiervoor werken we samen met arts-microbiologen, deskundigen infectiepreventie, internisten, chirurgen, huisartsen en psychologen van de Universiteit Leiden.

Contact via

info@participatient.nl / r.g.bentvelsen@lumc.nl

Prototype v0.1

Hoe het allemaal begon..

In mei 2016 deden zo’n 50 mensen in Leiden mee aan Dutch Hacking Health. Hier werd in 14 teams van twee tot acht personen gewerkt aan een innovatieve oplossing voor een zorgprobleem. Wij deden mee als Team Stop Hospital Infections!

Ziekenhuisinfecties zoals een urineweg infectie door een blaaskatheter wilden we voorkomen door patiënten informatie te geven zodat ze kunnen meedenken aan hun eigen zorg. Na een korte vragenlijst krijgt u een persoonlijk advies. Dit kan besproken worden met de verpleegkundige of zaalarts, zo blijft er een menselijke check, maar helpt de app wel door aandacht te richten op katheters en (het voorkomen van) infecties.

In één weekend werd een idee uitgewerkt tot werkend prototype met een plan voor implementatie en uitbreidingen.

Dit prototype is hier te zien en proberen.

We wonnen Dutch Hacking Health 2016 met Participatient

Participatient sinds 2016

Het Participatient project is gestart voorjaar 2016 met een Hackethon in Leiden. Hieronder in vogelvlucht de evenementen waar het idee achter Participatient is ontwikkeld.

Lokale prijs DHH

Het prototype genaamd Bedpartner is ontwikkeld tijdens Dutch Hacking Health (DHH) Leiden. DHH is een initiatief van vier Nederlandse universitair medische centra in Leiden, Maastricht, Groningen en Nijmegen. Terwijl diverse media – zoals Het Financieele Dagblad en Omroep West – toekeken, verkoos een jury (waaronder dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS), de app Bedpartner tot regionale Leidse winnaar.

Nationale winnaar DHH

Daarnaast is Bedpartner ook door de juryleden van alle andere deelnemende universitair medische centra (LUMC, MUMC+, UMCG en RadboudUMC), verkozen tot landelijke winnaar.

Our Future Health

Ziekenhuisinfecties zijn te voorkomen. Hierbij spelen de zorgverleners een belangrijke rol, maar met de juiste tools kunnen patiënten hierin zelf ook bijdragen, dit past helemaal in de geest van #patientsincluded. Daarom hebben we een mobiele app nodig om de indicatie en dus noodzaak van de urinekatheter te monitoren.

eHealth Week 2016

Op 6 juni was er in het kader van de internationale eHealth Week een regionale Medical Delta eHealth Meet Up in Naturalis, Leiden. Er werden 14 regionale showcases gepresenteerd met alle Medical Delta eHealth sleutel personen. De beste pitches werden getoond op de centrale VWS eHealth conferentie in Amsterdam.

eHealth Week 2016

Op 7 juli werden op het Startup2Scale-up event ambitieuze startups, succesvolle scale-ups, investeerders, patiënten, zorgprofessionals en andere stakeholders bij elkaar gebracht. Wij hebben Participatient gepresenteerd en contacten opgedaan met bestaande startups en scale-ups om van hun ervaringen te kunnen leren.

Make Health

In Juli was in Amsterdam een Make Health meetup, waar innovatieve initiatieven werden besproken vanuit de gemeenschap in plaats van de commerciële wereld. Hacking health en Participatient werden als voorbeeld gepresenteerd van hoe een idee samen tot een project kan worden gebouwd. Waag Society in Amsterdam organiseert dit in Pakhuis de Zwijger.

eHealth LUMC

23 augustus heeft Participatient stappen gezet om samen met het academische ziekenhuis LUMC, te Leiden de app door te ontwikkelen en te testen. Verschillende modules komen samen om een completere ziekenhuis-app voor de patiënt te ontwikkelen.

Nacht van Kunst en Kennis

In de nacht van 17 op 18 september 2016 was het in Leiden de Nacht van Kunst en Kennis. Hier worden vernieuwende ideeën uit de artistieke wereld samengebracht met wetenschap en gedemonstreerd aan een breed publiek. Participatient organiseerde een creatieve testsessie voor in het Academiegebouw.

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Als de winnaars van de grootste ehealth competities (hackathons) van Nederland kregen we de kans om onze ideeën te presenteren voor o.a. secretaris-generaal dr. Erik Gerritsen en Prins Constantijn. Zo werden in een inspirerende sessie contacten gelegd om data driven decision support te leveren, wat aandachtspunt is voor het ministerie naast meer ehealth om efficiency te bevorderen en infecties terug te dringen in de strijd tegen antibioticaresistentie.

NEXT? De Studiefase

Na prototype en pilot fases zal de studiefase voor Participatient aanbreken. De app is klaar voor gebruik en mag zich bewijzen.